Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Έχουμε συνεργασία  με εταιρείες παροχής υπηρεσιών με κύριο αντικείμενο τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών.

Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε μαζί τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα «θέλω» του μαθητή και να τα συνδυάσουμε με σχολές και επαγγέλματα. Παράλληλα,  ενημερώνεται ο μαθητής για θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο αλλά και εναλλακτικές που μπορεί να έχει.

Εξατομικευμένη συμβουλευτική διαδικασία

Ανακαλύπτουμε μαζί, ποιος είναι ο τύπος προσωπικότητας σου, ποια τα δυνατά σου σημεία, οι δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα σου. Ο προσωπικός σου σύμβουλος σε ενημερώνει σχετικά με τις προοπτικές των επαγγελμάτων αλλά και τις επαγγελματικές κατηγορίες που είναι πιο κοντά στον χαρακτήρα σου. Σε βοηθάμε να κάνεις την καλύτερη επιλογή κατεύθυνσης και επιστημονικού πεδίου. Με το ερωτηματολόγιο κλίσεων και ενδιαφερόντων προσδιορίζουμε μαζί τις σχολές που σε ενδιαφέρουν,  με βάση τις κλίσεις σου και την προσωπικότητά σου.

Διαχείριση Χρόνου και Αποτελεσματικής Μελέτης

Το πρόγραμμα αφορά μαθητές των τελευταίων τάξεων Γυμνασίου καθώς και όλων των τάξεων του Λυκείου.