Κανονισμός Λειτουργίας

Κατά την εγγραφή του ο μαθητής και ο γονιός ενημερώνονται διεξοδικά και με σαφήνεια για το πλαίσιο συνεργασίας, όπως

πρόγραμμα ωρών ανά εβδομάδα

αριθμός μαθητών στο τμήμα

συνολικό κόστος περιόδου – καλοκαιρινής & χειμερινής – και τρόποι αποπληρωμής με έγγραφη προσφορά-δέσμευση

συμμετοχή του μαθητή στα επαναληπτικά διαγωνίσματα της ΟΕΦΕ, την περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα

διδάσκοντες καθηγητές του τμήματος

τακτικές και έκτακτες ενημερώσεις των γονέων

τήρηση απουσιολογίου

συμμετοχή του μαθητή σε κάθε εκπαιδευτική εργασία του τμήματος, όπως τα τεστ και τα διαγωνίσματα