Καλοκαιρινά Μαθήματα

Διακοπές αλλά και προετοιμασία – μαθήματα 6+1 εβδομάδων με εργασία Δευτέρα ως Πέμπτη
Για μαθητές Γ Λυκείου όλων των κατευθύνσεων, αλλά και για τους φίλους μας Α & Β Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών του Φροντιστηρίου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα διδασκόμενα μαθήματα για την Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ είναι (4) με ώρες διδασκαλίας συνολικά ως παρακάτω Ομάδες Προσανατολισμού- Μαθήματα κατεύθυνσης ανά Ομάδα Προσανατολισμού

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα Καλοκαιρινή Περίοδος Χειμερινή Περίοδος
1 Αρχαία 5 5
2 Ιστορία 3 3
3 Λατινικά 3 3
4 Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 3 (σχολές 1ου Πεδίου – Ανθ/τικών Επιστημών)
Σύνολο 14 14
gnosiproodos

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

 • Έναρξη καλοκαιρινής προετοιμασίας
3ο 10ήμερο Ιουνίου
 • Διάρκεια μαθημάτων:
6 (+1) εβδομάδες
 • Λήξη Μαθημάτων
1ο 10ήμερο Αυγούστου
 • Αξιολόγηση περιόδου-Διαγωνίσματα
1ο και 4ο 10ήμερο Αυγούστου
 • Ενημέρωση Γονέων και Μαθητών
1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου
Σημαντικές Παρατηρήσεις
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων που πανελλαδικώς θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την νέα ύλη όπως αυτή εξαγγέλλετε.
 • Γίνεται επιμερισμός των μαθημάτων στους συνεργάτες εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξειδίκευση στη διδασκαλία.
 • Οι ώρες διδασκαλίας είναι σταθμισμένες πάνω στη νέα ύλη και το χρονικό στόχο της κάλυψης ως και το 1ο 10ήμερο του Μαρτίου.
 • Τα μαθήματα θα διενεργούνται από Δευτέρα ως Πέμπτη, εκτός τυχόν δυσκολιών. Έτσι οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιούν το 3ήμερο Παρασκευής-Κυριακής και να μην νοιώσουν ψυχική κόπωση.

Πρόγραμμα Σπουδών του Φροντιστηρίου

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα διδασκόμενα μαθήματα για την Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ είναι (4) με ώρες διδασκαλίας συνολικά ως παρακάτω Ομάδες Προσανατολισμού- Μαθήματα κατεύθυνσης ανά Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα Καλοκαιρινή Περίοδος Χειμερινή Περίοδος
1 Φυσική 4 4
2 Χημεία 3 3
3 Μαθηματικά 6 6
4 Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 3 (σχολές 2ου Πεδίου – Θετικών Επιστημών
Σύνολο 16 16
gnosiproodos Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
 • Έναρξη καλοκαιρινής προετοιμασίας
3ο 10ήμερο Ιουνίου
 • Διάρκεια μαθημάτων
6 (+1) εβδομάδες
 • Λήξη Μαθημάτων
1ο 10ήμερο Αυγούστου
 • Αξιολόγηση περιόδου-Διαγωνίσματα
1ο και 4ο 10ήμερο Αυγούστου
 • Ενημέρωση Γονέων και μαθητών
1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου
Σημαντικές Παρατηρήσεις
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων που πανελλαδικώς θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την νέα ύλη όπως αυτή εξαγγέλλετε.
 • Γίνεται επιμερισμός των μαθημάτων στους συνεργάτες εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξειδίκευση στη διδασκαλία.
 • Οι ώρες διδασκαλίας είναι σταθμισμένες πάνω στη νέα ύλη και το χρονικό στόχο της κάλυψης ως και το 1ο 10ήμερο του Μαρτίου.
 • Τα μαθήματα θα διενεργούνται από Δευτέρα ως Πέμπτη, εκτός τυχόν δυσκολιών. Έτσι οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιούν το 3ήμερο Παρασκευής-Κυριακής και να μην νοιώσουν ψυχική κόπωση.

Πρόγραμμα Σπουδών του Φροντιστηρίου

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα διδασκόμενα μαθήματα για την Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ είναι (4) με ώρες διδασκαλίας συνολικά ως παρακάτω Ομάδες Προσανατολισμού- Μαθήματα κατεύθυνσης ανά Ομάδα Προσανατολισμού

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα Καλοκαιρινή Περίοδος Χειμερινή Περίοδος
1 Φυσική 4 4
2 Χημεία 3 3
3 Βιολογία 3 3
4 Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 3 (σχολές 3ου Πεδίου – Επιστημών Υγείας
Σύνολο 13 13
gnosiproodos Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
 • Έναρξη καλοκαιρινής προετοιμασίας
3ο 10ήμερο Ιουνίου
 • Διάρκεια μαθημάτων
6 (+1) εβδομάδες
 • Λήξη Μαθημάτων
1ο 10ήμερο Αυγούστου
 • Αξιολόγηση περιόδου-Διαγωνίσματα
1ο και 4ο 10ήμερο Αυγούστου
 • Ενημέρωση Γονέων και μαθητών
1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου
Σημαντικές Παρατηρήσεις
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων που πανελλαδικώς θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την νέα ύλη όπως αυτή εξαγγέλλετε.
 • Γίνεται επιμερισμός των μαθημάτων στους συνεργάτες εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξειδίκευση στη διδασκαλία.
 • Οι ώρες διδασκαλίας είναι σταθμισμένες πάνω στη νέα ύλη και το χρονικό στόχο της κάλυψης ως και το 1ο 10ήμερο του Μαρτίου.
 • Τα μαθήματα θα διενεργούνται από Δευτέρα ως Πέμπτη, εκτός τυχόν δυσκολιών. Έτσι οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιούν το 3ήμερο Παρασκευής-Κυριακής και να μην νοιώσουν ψυχική κόπωση.

Πρόγραμμα Σπουδών του Φροντιστηρίου

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα διδασκόμενα μαθήματα για την Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι (4) με ώρες διδασκαλίας συνολικά ως παρακάτω

Ομάδες Προσανατολισμού-Μαθήματα κατεύθυνσης ανά Ομάδα Προσανατολισμού

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα Διδακτικές ώρες/εβδομάδα Καλοκαιρινή Περίοδος Χειμερινή Περίοδος
1 Μαθηματικά 6 6
2 Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών) 3 3
3 ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) 3 3
4 Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3 3
Σύνολο 15 15
gnosiproodos Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
 • Έναρξη καλοκαιρινής προετοιμασίας
3ο 10ήμερο Ιουνίου
 • Διάρκεια μαθημάτων
6 (+1) εβδομάδες
 • Λήξη Μαθημάτων
1ο 10ήμερο Αυγούστου
 • Αξιολόγηση περιόδου-Διαγωνίσματα
1ο και 4ο 10ήμερο Αυγούστου
 • Ενημέρωση Γονέων και μαθητών
1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου
Σημαντικές Παρατηρήσεις
 • Η διδασκαλία των μαθημάτων που πανελλαδικώς θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την νέα ύλη όπως αυτή εξαγγέλλετε.
 • Γίνεται επιμερισμός των μαθημάτων στους συνεργάτες εκπαιδευτικούς του φροντιστηρίου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξειδίκευση στη διδασκαλία.
 • Οι ώρες διδασκαλίας είναι σταθμισμένες πάνω στη νέα ύλη και το χρονικό στόχο της κάλυψης ως και το 1ο 10ήμερο του Μαρτίου.
 • Τα μαθήματα θα διενεργούνται από Δευτέρα ως Πέμπτη, εκτός τυχόν δυσκολιών. Έτσι οι μαθητές θα μπορούν να αξιοποιούν το 3ήμερο Παρασκευής-Κυριακής και να μην νοιώσουν ψυχική κόπωση.