Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Δικτυακή πρόσβαση των υποψηφίων στο Πανόραμα Σχολών όπου υπάρχει πλήρης και αναλυτική καταγραφή όλων των σχολών και τμημάτων ΑΕΙ, υλικό ορθολογικά ταξινομημένο και απόλυτα έγκυρο και επικαιροποιημένο με κάθε δυνατή πληροφορία.

Ενημέρωση – συζήτηση με κάθε μαθητή χωριστά, ώστε να του προσφέρουμε την πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που θα τον βοηθήσει να κάνει τις επιλογές του

Οι μαθητές μας στο λύκειο παραλαμβάνουν  Οδηγό Σπουδών & Επαγγελμάτων «Επαυξημένης Πραγματικότητας»  όπου βλέπεις, ακούς και φυσικά διαβάζεις για όλα τα τμήματα των ΑΕΙ.

Έχουμε συνεργασία  με εταιρείες παροχής υπηρεσιών με κύριο αντικείμενο τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών.

Στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε μαζί τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα «θέλω» του μαθητή και να τα συνδυάσουμε με σχολές και επαγγέλματα. Παράλληλα,  ενημερώνεται ο μαθητής για θέματα που σχετίζονται με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο αλλά και εναλλακτικές που μπορεί να έχει.