Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι καθηγητές & συνεργάτες του φροντιστηρίου επιμελούνται σημειώσεων θεωρίας και ασκήσεων σε μορφή τευχών και βιβλίων,  οι οποίες διατίθενται δωρεάν στους μαθητές μας!

Οι μαθητές μας στο λύκειο παραλαμβάνουν  Οδηγό Σπουδών & Επαγγελμάτων «Επαυξημένης Πραγματικότητας»  όπου βλέπεις, ακούς και φυσικά διαβάζεις για όλα τα τμήματα των ΑΕΙ